Seaseal är ett nyutvecklat koncept för att skydda hamnstäder från översväm-ningar på grund av stigande havsnivåer, särskilt i samband med stormpassager. Projektet drivs av innovationsföretaget Terra Firma i Hudiksvall.