Seaseal är ett nyutvecklat koncept för att skydda hamnstäder från översväm-ningar på grund av stigande havsnivåer, särskilt i samband med stormpassager. Projektet drivs av Terra Firma i Hudiksvall.

 

Allmän presentation
Grafik  (Jonas Askergren)
Grafik  (Leif Åbjörnsson)
Pressmeddelande 171214
Seaseal har blivit godkänd!  (Uddevalla kommun 180312)