Seaseal är ett nyutvecklat koncept för att skydda hamnstäder från översvämningar på grund av stigande havsnivåer, särskilt i samband med stormpassager. Projektet drivs av det för ändamålet bildade företaget Seaseal Port Protection AB i Hudiksvall.

 

Allmän presentation
Grafik  (Jonas Askergren)
Grafik  (Leif Åbjörnsson)
Pressmeddelande 171214
Seaseal har blivit godkänd!  (Uddevalla kommun 180312)
Seaseal Uddevalla – förstudierapport (Uddevalla kommun 200331)